Gunilla Essén

Pedagogista
Gunilla Essén

Pedagogistan leder tillsammans med förskolechefen områdets utvecklingsgrupp och arbetar med att inspirera och utveckla den pedagogiska verksamheten. I uppdraget ingår även att utbilda alla pedagoger i pedagogisk dokumentation och att hjälpa till att implementera detta som ett verktyg i det pedagogiska arbetet på förskolorna.
I samarbete med pedagogerna och ledningsteamet ansvarar pedagogistan för att tillföra fler perspektiv och teorier för att inspirera och utmana. Fokus är förskolans pedagogiska uppdrag och värnandet av barnens rätt till en meningsfull och lärande förskoletid. 

Uppdaterad: