Sopranens verksamhet

På Sopranens förskola arbetar vi utforskande och undersökande tillsammans med barnen i kortare och längre projekt.

Genom reflektion försöker pedagogerna förstå mer av vad barnen gör och komma överens om hur man ska ge barnen/gruppen nya utmaningar och erfarenheter.
Uppdaterad: