Välkommen till Sopranen!

I Uppsalas södra stadsdel Gottsunda, nära naturområdet Gottsundagipen, ligger Sopranens förskola.

På förskolan finns två avdelningar där barnen under större delen av dagen är i grupper för de yngre med 7-8 barn och för de äldre 13-14 barn. Förskolan är nyrenoverad från grunden hösten år 2016. Våra lokaler är ljusa och de olika rummen är utformade för olika typer av lärande och utforskande.

Förutom naturen i närheten har vi stora gårdar med utrymme för lek och rörelse. På gårdarna finns en variation av naturmiljö och lekparksmiljö (gräs, grus, asfalt, skog) och de är anpassade för olika åldrar.

Förskolan har ett eget tillagningskök som lagar all mat åt oss på plats.

Uppdaterad: